#ThrowbackThursday: Arts and Letters Week 2019

Department of Arts and Letters

Last June 2019, the Department celebrated the very first Arts and Letters Week at Mapúa University. Several events were held, in which both DAL professors and students under DAL classes actively participated.

 

The Humanities Cluster spearheaded Pocket Plays, in which students showed their chops in acting and staging theatrical productions. The Cluster also facilitated the Ethics Bowl, a competition in which studentstackled and debated on moral dilemmas that are prevalent in today's society.

 

The Filipino Cluster facilitated the Patimpalak sa Pagsusulat ng Sanaysay, a contest where students wrote heartfelt, striking essays about the importance of the arts and humanities in Mapúan education.

 

The English Cluster spearheaded the Product Pitch contest, in which students exercised their skills in innovation and came up with a product to be presented to an audience.

 

Lastly, the Communication Cluster facilitated the TC Flash Talks, where students showed that through the right communication strategies, people can understand even the most technical concepts even if they are not scientists.

 

The DAL professors also attended a seminar on research possibilities for the department, with Dr. Bonifacio Doma, Jr., and Prof. Rex Robielos as guest speakers.

 

See photos from the DAL Week here: https://www.facebook.com/pg/MapuaDAL/photos/?tab=album&album_id=659269184870232. Also, make sure to like the DAL Facebook page (facebook.com/mapuadal)!

-----

 

Noong Hunyo 2019, ipinagdiwang ng Departamento ang kauna-unahang Linggo ng Sining at Katitikan sa Unibersidad ng Mapúa. Ang pagdiriwang na ito ay isang buong linggo na punong-puno ng mga aktibidad kung saan naging bahagi ang mga mag-aaral at mga guro ng Departamento.

 

Pinangunahan ng Klaster ng Humanidades ang Pocket Plays, kung saan ipinamalas ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahan sa pag-arte at paglikha ng isang produksiyong pantanghalan. Ang Klaster din ang nagsagawa ng Ethics Bowl, kung saan ang mga mag-aaral ay nagkaroon ng mga makabuluhang diskusyon tungkol sa mga isyung pang-etika na mahalaga sa ating kasalukuyang lipunan.

 

Samantala, pinangunahan naman ng Klaster ng Filipino ang Patimpalak sa Pagsusulat ng Sanaysay, kung saan ipinakita ng mga mag-aaral ang samu't saring kuro-kuro tungkol sa kahalagahan ng sining at katitikan sa edukasyong Mapúan.

 

Nasa likod naman ng matagumpay na Product Pitch ang Klaster ng Ingles. Isa itong patimpalak kung saan ipinakita ng mga mag-aaral ang kanilang pagiging malikhain at ang kanilang husay sa teknolohiya, sa pamamagitan ng pagtalakay ng isang produktong maaaring likhain sa hinaharap.

 

Siyempre, hindi magpapahuli ang Klaster ng Komunikasyon. Pinangunahan nila ang TC Flash Talks, kung saan ipinakita ng mga mag-aaral na sa tulong ng tamang istratehiya sa pakikipagtalastasan, posible palang maintindihan ang isang teknikal na konsepto kahit pa hindi ka, halimbawa, isang siyentista.

 

Nakibahagi rin ang mga propesor ng DAL sa isang seminar tungkol sa pananaliksik sa Departamento, kung saan nagsilbing panauhin sina Dr. Bonifacio Doma, Jr., at Prop. Rex Robielos.

 

Makikita ang mga larawang kuha noong Linggo ng Sining at Katitikan sa link na ito: https://www.facebook.com/pg/MapuaDAL/photos/?tab=album&album_id=659269184870232. Huwag kakalimutang i-like ang Facebook page ng Departamento (facebook.com/mapuadal)!